Brann på Vossestrand

Branntilløp i stikkontakt røykla kjøkken.