Storøens Seminarium

Den første lærerskolen for Vestlandet startet opp på Stord i 1839.

Publisert Publisert

STORØENS SEMINARIUM: Den flotte hovedbygningen ble oppført på øvre Rommetveit mellom 1864 og 1866. Bygget var tegnet av byggmester T. Binneballe fra Christiania, mens bergensarkitekt F. W. Schiertz var byggeleder og gartneren P.H. Poulsson sto for hageanlegget. Hovedbygningen er landets eldste stående seminarbygning for undervisningsformål og er fremdeles hovedbygning på Rommetveit. Fotograf Knud Knudsen mellom 1871 og 1874. Utlån: Billedsamlingen, UIB. Foto: Knud Knudsen

 • Marianne Herfindal Johannessen
iconDenne artikkelen er over fem år gammel

Hovedgrunnen til at Stord ble valgt for den nye skolen, var nok at man der hadde en sokneprest som egnet seg til å være bestyrer for en slik skole.

Lite fyll og spetakkel

I tillegg lå Stord strategisk til med gode forbindelser til Bergen, både når det gjaldt post, telegraf og dampskip. Lokalbefolkningen var dessuten både «oplyst» og «sædelig» noe som medførte få barnefødsler utenfor ekteskap. Det var også en fordel at det ikke fantes ølkneiper eller utsalgssteder for brennevin.

I begynnelsen var lærerskolen i en av bygningene på Tyse prestegård. Med jevnt økende elevtall ble det etter hvert trangt. Det ble derfor kjøpt to gårdsbruk på Rommetveit og i 1866 flyttet skolen dit skolen er den dag i dag, men nå under navnet Høgskolen Stord/Haugesund.

Les også

Himmelbrevet

Les også

Lurer du på noe om en støl nær deg?

Rodde fra Nordfjordeid

Skolen startet 31. oktober 1839. Elevene kom fra hele Vestlandet, og det fortelles at i 1839 kom seks navngitte elever roende de 40 sjømilene fra Nordfjordeid til Stord for å gå på seminariet og bli lærere. Etter endt eksamen to år senere rodde de tilbake til Nordfjordeid.

Statsarkivet i Bergen har nylig fått i hus noen trykte årsberetninger for Stord Seminarium. Disse forteller at det var mange fag å lære seg for en som ville bli lærer i 1895. Foruten kristendomskunnskap, norsk, matematikk, historie, naturkunnskap, var det opplæring i både oldnorsk, hagebruk, gymnastikk og sang og musikk. Lærerstudentene fikk også ulik opplæring i enkelte fag avhengig av om de var mann eller kvinne. Mannlige lærerstudenter deltok i bading med svømmeøvelser og sløyd, mens kvinnene fikk opplæring i søm (håndarbeide).

Les også

Hertzbergs historier

Les også

Strilekrigens bakmenn ble dømt til døden

Seminarprøver anno 1895

Her er noen eksempler på opptaksprøve og seminarprøve av lavere grad i skoleåret 1895.

 • Norsk stil af fortellende indhold: Et besøg hos en slegtning.
 • Norsk stil af beskrivende indhold: Hjemme om vinterkvelden.
 • Oppgave i regning og rumlære: Et hustag skal dækkes med skiferheller. Taget bestaar af 2 ligestore trapetser og 2 ligestore trekanter. De paralelle sider i trapetserne er 25 m. og 21 m., og afstanden mellom paralellerne er 6,5 m. Grundlinjen i trekanten er 10 m., og høiden er 4,5 m. Hvad koster hellelægningen efter kr. 3,20 pr. kvadratmeter?

Eksamensoppgaver 1896

Ved den høiere lærerprøve (siste års eksamen) i 1896 var dette blant oppgavene:

 • Norsk stil: Havet giver stort og tager stort.
 • Oppgave af historisk indhold: Den nordamerikanske frihedskamp.
 • Oppgave, hentet fra geografi og naturkundskab: Om havets strømme
 • Oppgave i tal— og bogstavregning: 1 fækarl har ifølge kontrakt havneret [beiterett] paa en sæter for 72 storfæ i 12 uger aarlig eller for 144 småfæ (faar og gjeder) i 15 uger aarlig eller for blandet buskap i saa lang tid aarlig, som for samme til en af de nævnte rettigheder kan svare. En sommer driver fækarlen tilsæters til forskjellige tider baade smaafæ og storfæ. Efterat han saaledes allerede havde havt i havn paa sæteren 30 faar i 8 uger, 40 faar i 6 uger, 20 kjør i 5 uger og 50 gjeder i 2 uger, sender han tilsidst 8 okser. Hvor lang tid efter oksernes ankomst kan han nu lade hele buskapen gaa i havn på sæteren?

Smuk sangstemme

I 1896 var det 24 som avla den høiere lærerprøven ved Stord seminarium. Av disse var det fire som ikke besto. Det mest oppsiktsvekkende med karaktergivningen den gang gjelder ferdigheter i sang og musikk. Olga Marie Iversen fra Bergen hadde en smuk sangstemme og et sikkert øre for musikk, og hadde nogen ferdighed i orgel, mens Nils Sjursen Kvalvaagnæs fra Lindaas hadde god sangstemme, mindre sikkert øre for musikk og hadde nogen ferdighed i orgel.

Naturlig nok hadde alle elevene adskillig kyndighed i havedyrkning.

Om noen klarer eksamensoppgaven i tal- og bokstavregning fra 1896, vil vi være takknemlig for løsning og forklaring i kommentarfeltet under .

Publisert

Les mer om dette temaet

 1. Lærere bør utdannes på UiB

 2. En oppgave uten fasit

 3. Mattekrav til norsklærere: 4 Mattekrav til sykepleiere: lngen

JUBILEUMSBOK: Egil Nysæter (red.): "Det starta i prestegarden" Jubileumsskrift for Høgskolen Stord/Haugesund 1839-1994-2014, Bodoni, Bergen 2015. Foto: MHJ

 1. Historie