Naboene på Nordnes har i flere år arrangert utearrangementer på vestsiden av Klosterplassen. Søknadsprosessen for å rydde området for trafikk tar nesten tre uker. Nå ønsker de en mer permanent løsning slik at omtrent 20 bilene som okkuperer området kan bli fjernet.

— Dagens bruk av Klosteret som parkeringsplass er til hinder for annen aktivitet. Vi mener at vestsiden av Klosterplassen derfor bør frigjøres for parkering, sier Grete Blom som driver Klosteret Kaffebar på Nordnes.

Vil bruke garasjen

På Klosterplassen er det beboersoneparkering og fire parkometer. Reguleringsbestemmelsene i området stiller krav til antall p-plasser for beboerne, men i dag er det flere plasser enn det som formelt forutsettes.

— Færre beboerplasser på Klosteret kan selvfølgelig kompenseres med å åpne for beboerparkering i Klostergarasjen, men vårt syn er at beboerparkeringen og de fire parkometerplassene på vestsiden av Klosteret kan fjernes uten kompenserende tiltak, sier Trond Lohne, en engasjert innbygger.

Konserter og lek

Opprustning av gatelegemet er ikke førsteprioritet for innbyggerne. Målet for dem er å få fjernet parkeringen midlertidig slik at de kan skape folkeliv ute på plassen. Da de i fjor viste Cinema Paradiso var det ikke bare naboer som tok turen til Nordnes.

— Veldig mange eventyrlystne mennesker og studenter kom for å få med seg en litt uten om det vanlige opplevelse. I vårt hode er annen bruk av vestsiden av Klosteret slett ikke avhengig av at gateløpet rustes opp. Denne lille delen av Klosteret kan benyttes allerede i dag til utekino, konserter, markeder og lek. Men det er slett ikke så lett så lenge plassen brukes til parkering, sier Hanne Indrehus.

Suksess andre steder

Fra tid til annen fjernes parkeringsplasser omkring i byen. Enten midlertidig i forbindelse med gravearbeid, eller permanent som en konsekvens av at gateløpene renoveres eller at det blir bredere fortau.

— Det er altså mulig å redusere antall beboerparkeringsplasser uten kompenserende tiltak. De fleste av oss er med i Boligringen og bruker ikke bil på hverdager. Et tiltak som er helt genialt. Ni biler står til alle tider på Nordnes og kan brukes av medlemmene, sier Anne Magnussen.

Støtter aktivitetsområde

Høyre og Arbeiderpartiet synes det er spennende og initiativrikt at innbyggerne på Nordnes ønsker å skape mer aktivitet i nærområdet.

— Jeg er positiv til at området som beboerne ønsker parkeringsfritt kan bli en ny lunge, om ikke en grønn lunge, sier Henning Warloe, byråd for byutvikling, klima og miljø. På den andre siden, mener han at parkometrene er nødvendige med hensyn til kulturhuset som ligger på Klosterplassen.

Spennende initiativ

Klostergarasjen har en blanding av fritt tilgjengelige plasser på timebasis og abonnement. Etter hvert vil det også bli disponert plasser i forbindelse med Sparebanken Vests nybygg i Jonsvollskvartalet. Innbyggerne på Nordnes mener at en eventuell løsning burde være å plassere boligsoneparkering i garasjen for å skape et grønnere miljø på Klosteret.

— Vi synes et slikt initiativ er spennende. Ingenting er bedre enn engasjerte bergensere som vil gjøre noe for nærmiljøet sitt. Kanskje er det mulig å bruke Klostergarasjen til både sykler og til de bilene som nå står på Klosterplassen, sier Harald Schjelderup, Arbeiderpartiets gruppeleder