• SONING I NEDERLAND: 2. mars undertegnet justisminister Anders Anundsen den formelle avtalen om leie av fengsel i Nederland. Etter planen vil de første norske innsatte bli overført til «Norgerhaven» 1. september 2015. FOTO: Marita Aarekol

Kritiske til soning i Nederland

Flere har sterke innvendinger mot å sende fanger til Nederland, blant annet er legeforeningen og sivilombudsmannen redde for at helsetilbudet blir dårligere.