• TUNNELINNSLAG: Jernbaneverket er allerede i god gang med å sprenge de første meterne av ny Ulrikstunnel fra Indre Arna. Deretter overtar en tunnelboremaskin. Løsmassene skal fraktes til Kollevågen i Askøy, enten langs landeveien eller sjøveien. FOTO: Marita Aarekol

Stein herfra skal til Kollevågen

Masser fra den nye jernbanetunnelen gjennom Ulriken skal brukes til å dekke over det gamle avfallsdeponiet i Kollevågen på Askøy.