• Står sammen: - Kirkens strategi mot trusselen fra fundamentalistisk islam er først og fremst å søke dialog, mener biskop Halvor Nordhaug. Leder for det mosaiske trossamfunn, Ervin Kohn, generalsekretæren i Islamsk Råd Norge, Mehtab Afsar og Oslo-biskop Ole Christian Kvarme møttes i synagogen i Oslo for å uttrykke medfølelse og sympati etter terrorangrepet i i København i februar. FOTO: Arkivfoto: Rolf Øhman, Aftenposten

Strategi: Dialog

Kirkens lange erfaring med ydmykelser kan være et verktøy i kampen mot aggressiv islam, mener Bjørgvin-biskop Halvor Nordhaug.