- Vi er i gang med å iverksette en rekke kostnadsreduserende tiltak. Overordnet skal kostnad­ene for hele konsernet ned 30 prosent, sier kommunikasjonsdirektør Gisle Johanson i Odfjell Drilling.

Han bekrefter at det mandag gikk ut en e-post med tilbud om sluttpakke til alle de ansatte på land i Norge — drøyt 600 personer. Totalt har konsernet nærmere 3000 ansatte, men ifølge Johanson foreligger det ingen planer om å utvide sluttpakketilbudet til ansatte utenfor Norge.

Én til seks måneders lønn

- Hvor gunstig er disse pakkene?

- Utover vanlig oppsigelsestid på tre måneder inneholder pakk­ene fra én til seks måneders sluttlønn, avhengig av ansiennitet. De med under tre års ansiennitet vil få én måneds sluttlønn, mens de med over 15 års ansiennitet vil få seks måneders lønn, sier Johanson.

- Får de noe mer enn dette?

- Nei.

- Blir det gitt tilbud om gavepensjon til de eldste ansatte?

- Nei.

- Hvor mange må si ja til tilbudet om dere skal unngå oppsigelser?

- Vi starter denne prosessen i midten av mars, og tilbudet om sluttpakker kommer i forkant av en nedbemanning, sier Johanson.

Før nedbemanningen

På nåværende tidspunkt kan han ikke si hvor omfattende ned­bemanningen vil bli.

- Det er også for tidlig å si om nedbemanningen vil ramme alle deler av konsernet, i og utenfor Norge, og både offshore- og land­ansatte. Vi har ennå ikke gått ut med noen timeplan for de enkelte tiltakene, sier kommunika­sjonsdirektøren.

- Så store kutt vil ramme

- Når det skal spares 30 prosent globalt, så er det mye og urovekk­ende. Vi vet ennå ikke størrelsesorden på hvor mange dette til slutt vil ramme. Men den største virksomheten har vi i Norge, så en del arbeidsplasser vil bli rammet med så store kutt, sier Tor-Bjarte Jakobsen. Han er tillitsvalgt for Industri- og Energi-organiserte i Odfjell Drilling.

Han opplever dialogen med ledelsen som tett og god.

- Dette er dessverre en konsekvens av lave oljepriser og det vanskelige markedet vi nå opp­lever, sier Jakobsen.

Heller ikke han har fått noen tall på hvor mange årsverk det totalt kan bli aktuelt å kutte hos riggselskapet.

- Styres av bedriften

Arne Morten Faannessen, som er tillitsvalgt for de Tekna-organiserte i selskapet, ønsker ikke å si noe om innholdet i de sluttpakkene som nå tilbys.

- Dette er en pågående prosess som styres av bedriften. Tilbakemeldingene jeg får er at lojaliteten blant de ansatte er stor. Det som skjer er beklagelig, men likevel er det en forståelse for det som nå skjer, sier Faannessen.

- Nødvendig

- Dette er dessverre nødvendig for å kunne fortsette å være konkurransedyktige i det vanskelige markedet fremover, sier Johanson.

Den tøffe meldingen til Odfjell Drilling-ansatte i dag står i sterk kontrast til meldingen i forrige uke.

Da var det et hyggelig budskap om at 50 av Odfjell Drillings ingeniører skal være med på å prosjektere boreanlegget på det digre Johan Sverdrup-feltet.