Ikke i mål med oppgraderinger

Vegvesenet har utført flere, men ikke alle utbedringer de planlegger etter forrige brann i Gudvangatunnelen.

Publisert Publisert

STORT ARBEID: Slik så det ut da veivesenet reparerte Gudvangatunnelen etter brannen i 2013. På bildet blir tunnelveggene sikret og forsterket med sprutbetong. Foto: Ørjan deisz

 • Gerd Tjeldflåt
iconDenne artikkelen er over fire år gammel

— Etter forrige brann ble tunnelen holdt stengt litt lenger. Da ble det ikke bare utført reparasjoner, men også oppgraderinger, sier kommunikasjonsleder Arne Eithun i Statens vegvesen.

Oppgraderingene ble gjort for å imøtekomme nye EU-krav for tunnelsikkerhet, som må være innfridd i løpet av de neste årene.

— Vi brukte rundt 10-15 millioner kroner på åutføre første del av oppgraderingsarbeidet. Så gjenstår det fortsatt deler av oppgraderingen, sier Eithun.

Les også:

Les også

Direkte: Siste nytt om bussdramaet

Les også:

Les også

Buss sto i brann i Gudvangatunnelen

Står for tur

Noe av det som ble gjort, var blant annet å grøfte strømkablinger.

— Dette ble gjort nettopp med tanke på brann, sier han.

Lysene i den delen av tunnelen som brenner vil likevel forsvinne, men all kommunikasjon og nødnett skal ha fungert denne gangen. Det gjorde det ikke forrige gang, da brannmannskapene måtte bruke mobiltelefoner for å holde kontakten.

Også automatisk stenging av tunnelen og varsling til Vegvesenet og brannvesenet fungerte som det skulle under brannen.

Vegvesenet har et videre oppgraderingsprogram for tunnelene på Vestlandet.

— Her står Gudvangatunnelen for tur. Det skal gjøres betydelig mer, sier han.

Les også:

Les også

Reddet 32 mennesker ut av brennende buss

Dette er gjort

Vegvesenet harutarbeidet denne oversikten over tiltak som er gjort i Gudvangatunnelen etter forrige brann:

 • Fartsgrense redusert fra 80 til 70 km/t
 • Hvitmaling av vegger for bedre refleksjon
 • Forsterket belysning i inngangssonene
 • Ny fiberkabel for kommunikasjonssystemene
 • Nødnett med full dekning i hele tunnelen er etablert på ny
 • Profilerte kant— og midtlinjer
 • Oppgradering av nødstasjoner med to brannslukkere
 • Nyeventilatorer og ventilasjosnsystemet er under fornying
 • Fjernestyrte bommer med er montert utenfor portalene
 • 14 videokamera er montert slik at de dekker havarilommene og snunisjene
 • Retningsmarkeringsskilt med innvendig belysning er montert i innkjøringen til tunnelen på Langhus-siden
 • Nye tekniske bygg/containere plassert i havarilommer, nye dører på nødskapene og noen elektroarbeider
  Neste år vil det bli gjennomført frost- og vannsikring og bergsikring i tunnelen.

I en pressemelding skriver Vegvesenet også hva de vil gjøre i tiden fremover.

Her listes blant annet opp sikkerhetsbelysning ved strømbrudd, forbikjøringsforbud, nye nødskap, bedre ventilasjon og nye tekniske bygg. Det skal brukes mellom 300 og 400 millioner kroner, opplyser avdelingsdirektør Svein Egil Finden i Statens Vegvesen.

Arbeidet skal starte kommende vår.

Flere forbedringspunkt

Vegvesenet ble levert flere forbedringspunkter etter brannen i Gudvangatunnelen i 2013.

67 personer ble fanget i røyken og 28 personer ble påført akutte røykskader da det begynte å brenne i en lastebil i tunnelen. Fem personer ble alvorlig skadet av røyken.

Statens havarikommisjon for transport kom i marsmed rapporten etter ulykken. Den hadde kritikk på flere punkter:

 • Tunnelen var ikke utstyrt med noen form for overvåking eller telling av kjøretøy som ga informasjon om hvor mange kjøretøy som befant seg i tunnelen.
 • Det ble ikke gitt informasjon til trafikantene om at det var behov for umiddelbar evakuering. Kun de som sto nærmest brannstedet eller oppfattet situasjonen på et tidlig tidspunkt klarte å evakuere før tunnelen ble fylt med røyk.
 • Ventileringen av røyken blokkerte den eneste evakueringsmuligheten for trafikantene på Gudvangensiden av brannen.
 • Tunnelutforming og tunnelens tekniske utrustning var dårlig tilrettelagt for selvredning.
Publisert