Sterk psykolog-kritikk

Statens helsetilsyn har mottatt rapporten frå dei to sakkunnige som har granska fire klagesaker mot psykolog Rune Amundsen i Flora.