Flere hundre avgiftsmillioner på avveie

Bergenserne betalte 35 millioner kroner for mye i vann- og kloakkavgift i 1999. Pengene er brukt til å dekke over kommunens økonomiske problemer.