Gjenåpner hotell etter 48 år

For snart femti år siden var Matre Hotell i Masfjorden en magnet på lakselorder og annet fintfolk. I dag gjenåpnes hotellet etter flere års innsats fra bygdefolket.