Fastklemt kranfører på 17 meters dyp

Kranføreren satt fastklemt i førerhuset da en 100 tonn tung kran veltet utfor kaien på Hanøytangen. Han ble dratt med kranen til bunns, men klarte mirakuløst å komme seg til overflaten.