Norsk støtte til irene

Statsminister Kjell Magne Bondevik (KrF) lover politisk og moralsk støtte til Irland, som vil gå til rettssak mot Storbritannia for å stanse økningen av utslippene fra atomrenseanlegget i Sellafield.