Tar 60.000 for å dele ut metadon

Enkelte apotek i Bergen tar 200 kroner dagen for å dele ut metadon og subutex til rusmisbrukere. Bare utdelingen koster 60.000 kroner i året for én pasient.