- Best tjent med en annen jobb

-Det er ikke riktig at det er økonomiske årsaker som ligger bak vurderingene av de ansatte ved Knarvik Industrier AS. De ansatte selv kan være best tjent med å få andre arbeidsoppgaver.