Får gratis operasjon i Sverige

5000 ventelistepasienter skal opereres ved et sykehus i Uppsala, Sverige. Regningen betaler Rikstrygdeverket.