- Åpner for korrupsjon

SVs Tom Skauge er ikke imponert over finansbyråd Trond Tystads forslag om å leie ut vann- og kloakknettet til amerikanske investorer.