Sjursen dømt for trygdebedrageri

Den tidligere eieren av Take Off Travel, Bjørn Just Sjursen (31) anker bedrageridommen som han tirsdag fikk i Bergen tingrett.