Glad for kjøkken-vedtaket

Byråd Kristin Ravnanger var i går kveld lettet over at kjøkkenreformen endelig var vedtatt.