Kan gi grunnlagfor asyl

Familiære forhold i hjemlandet har ved flere tilfeller gitt grunnlag for at det innvilges asyl i Norge.