Seks nye trolleybusser

Neste vår kan de bussreisende på linje 2 glede seg over seks flunkende nye trolleybusser.