Koppen fatter nytt håp

Flere positive nyheter har gjort at Nils Tomas Koppen er blitt mer optimistisk. Fredag bekreftet en av kjøperne at det kan være aktuelt å la Koppen overta hus, driftsbygning og fem mål tomt gratis.