Krasjet i fylla like etter promillekontroll

Den berusede 24-åringen fikk ifølge en dom i Midthordland herredsrett lov til å kjøre videre etter promillekontrollen i Os. Bare en halv time senere krasjet han i fylla.