Giftsjokk i Nesttun-vassdraget

Nesttun-vassdraget kan være sterkt forurenset av den farlige miljøgiften PCB. Giften virvlet opp fra bunnen da en demning ble revet.