- Sverter Øyvinds minne

Familien til Øyvind Bjarte Madsen opplever rettssaken som en sammenhengende sverting av drapsofferet.