Kvar bygd sin barnehage

Sund kommune er best i klassen når det gjeld barnehagedekning. Kommunen brukar også mest pengar på kvart barn i barnehagealder.