Protest mot vei gjennom strandperle

Rune Birkeland, som eier «halve» Nesttun, møter massive naboprotester for sine planer om vei og gangbro gjennom strandperle på Hordnes.