Bedre enn frykta i Årdal

Hydro Aluminium vil sentralisere laboratoriefunksjonane til Porsgrunn.