Fastleger livredde for å miste pasienter

Fastlegene strekker seg svært langt for å gjøre pasientene fornøyde. Frykten for å miste dem til andre, gjør at legene oftere gir pasientene den behandlingen de vil ha - selv om det ikke alltid er fortjent.