Sperret Vågen

Danmarksbåten «Bergen» kaster loss fra sin kaiplass på Skolten nord og siger inn mot Englandsbåten «Jupiter». Ved Tollboden ligger tre kysttankere, side mot side. Et fraktefartøy er i ferd med å legge seg utenpå tankerne. Vågen er så å si blokkert.