Byen er nok ein gong Bergen

Sogningar og fjordingar dreg stadig oftare til Bergen. Oslo-turar er derimot blitt sjeldnare kost.