Krever erstatning fra kvinne for falske voldtektsanklager

Kvinnen nekter for falske anklager og erkjenner ingen erstatningsplikt, selv om DNA-prøver beviser drosjesjåførens uskyld. Nå må hun møte i retten.