Stort steinras sperrer E16

Vogntog ble tatt av raset. Fortsatt fare for nye ras.