Engelskmenn først i Hollendergaten

Bergen har gjennom århundrene tatt imot folk både herfra og derfra. Byens livlige handelsvirksomhet trakk til seg kjøpmenn og sjøfolk fra mange nasjoner.