Mer til skole og barn

Rammetimetallet i grunnskolen blir skjermet av flertallet i bystyret. Avtalen om bybudsjettet innebærer også mer penger til sosialhjelp og åpen omsorg.