Bensin-test i fyr og flamme

Dei to unggutane skulle teste kva dei hadde med å gjere - diesel eller bensin. Sekundar seinare stod dei i eit flammehav.