- Ikke nødvendig å skifte amalgam

Velfungerende amalgamfyllinger bør ikke skiftes ut. Det synes problemfritt for majoriteten av befolkningen å leve med amalgamfyllinger.