- Byrådet raserer miljøbyen

Arbeidet med å redusere luftforurensningen kan stanse. Farvel til blomsterprakten i Byparken. Parkanlegg kan bli rene slumområder.