Det måtte ha vore ei handfull ...

Det måtte ha vore ei handfull, ikkje nødvendigvis meir. Litt å knipa på, noko å bita i.