Ofret bussruten for brennende hus

Bussjåfør Edward Myking ga blaffen i at han hadde en rute å holde. Liv og helse kom først.