«Gudergod, vær så god!»

Leder ved Bergen Bibelskole bruker enhver mulighet til å forkynne hva han tror på. Derfor skiftet han like godt navnet til Knut Gudergod Osland.