Bush legger seg helt flat

Riksadvokat Tor-Aksel Busch legger seg flat og innrømmer fullt og helt at politiets og påtalemyndighetens arbeid i Sælevik-saken er kritikkverdig.