Dronninga sine gardistar i blodig trefning

Det knitrar i maskingevær og handvåpen. Smell frå panservernrakettar gir gjenlyd mellom fjella i Rjoandalen. Britiske soldatar har funne fienden.