- Dommere leser ikke papirene sine

Dommere leser ikke dokumentene i sakene de skal avgjøre. Det hevder advokat Louis Anda jr.