Hevder torghandler er et ordensproblem

Torget AS oppfatter Torghandler Viggo Lynghaug som er uromoment. Han skal ha brutt ordensregler, og har fått et forelegg etter å ha slått til en kollega.