- Kan være psykiske overgrep

Human-Etisk forbund mener undervisningsopplegget hos Levende Ord grenser til psykiske overgrep mot barn.