Fylkesbudsjettet er lagt fram

Fylkesrådmannen i Hordaland har lagt fram sitt reviderte budsjettgrunnlag til årsbudsjett 2004. Les heile dokumentet her!