Avviser sikringskrav etter steinras

Nes Bygg A/S avviser at de eier steinblokken som raserte et privathus i Arna. Men Bergen kommune har gitt entreprenøren pålegg om å rassikre om-rådet.