Ønsker torskeavl på Hanøytangen

Askøy kan få 15-20 nye arbeidsplasser knyttet til en ny avlsstasjon for torsk på Hanøytangen.