Frøs ned farens lik for å få pensjon

Da faren døde, puttet sønnen like godt liket i fryseren slik at han fortsatt kunne hente ut den gamle mannens pensjon.